Vertaling en technologie: naar een betere wereld?

Samenvatting
Beste (toekomstige) kopers van vertaaldiensten: deze presentatie over de technologieën die binnen de vertaalsector gangbaar zijn, zal u ongetwijfeld interesseren! Via een beknopte, heldere uiteenzetting met een didactische toets, tonen we u een overzicht van de technologieën die professionals gebruiken om hun productiviteit op te drijven, om de kosten te verminderen en de kwaliteit van hun diensten te verhogen. De doelstelling is: u vertrouwd maken met de belangrijkste ondersteunende technologieën voor vertaling. We willen u informeren zodat u weet wanneer, hoe en waarom een vertaler er een beroep op moet/kan doen.
Deze presentatie wil ook een aantal mythes rond computerondersteund vertalen (CAT), en meer bepaald automatische vertaling, de wereld uit helpen door u een aantal anekdotes te vertellen over het gebruik, de voordelen maar ook de gevaren van die technologie. Tot slot geven we aan het einde van de presentatie een aantal aanbevelingen en tips over de beste manier waarop u met vertaaltechnologie aan de slag kunt gaan, dit om onaangename verrassingen en ontgoochelingen te voorkomen en om de kansen op een vruchtbare samenwerking met vertaalprofessionals te vergroten.

Stijl
De presentatie is opgesteld in niet al te technisch jargon en is eerst en vooral een algemene inleiding over de concepten en de belangrijkste technologische hulpmiddelen voor het vertaalproces. Ze is opgesteld in een lichte en dynamische stijl, met enkele pittige anekdotes over de goede maar vooral slechte ervaringen waarmee slecht/niet geïnformeerde kopers van vertaaldiensten te maken kregen. In de meeste gevallen was gemakkelijk geld besparen de drijfveer van deze kopers.

Schema
•    Kort overzicht van ondersteunende technologieën bij vertaling
•    Presentatie van de belangrijkste vertaaltechnologieën die in de sector worden gebruikt
•    Focus op vertaalgeheugens en automatische vertaling
•    Voor- en nadelen van de twee technologieën: wanneer gebruiken?
•    Goede en minder goede ervaringen
•    Aanbevelingen en best practices

Deze presentatie is in het Frans.

www.creativewords.eu

 

(Foto: Josh Kolb)

 

 

GDGuillaume Deneufbourg werkt sinds 2002 als professioneel vertaler-tolk. Sinds 2008 is hij manager van het vertaalbureau Creativewords.eu dat gespecialiseerde vertaaldiensten aanbiedt aan een groot aantal bedrijven met internationale uitstraling, vooral uit de informaticasector. Guillaume is niet alleen master Vertalen aan de Universiteit van Mons, hij is ook met grote onderscheiding afgestudeerd als master Taalwetenschappen en Vertaalkunde aan dezelfde universiteit. Hij onderwijst vertaling en vertaaltechnologie aan de Université Lille3 en de Universiteit van Bergen waar hij onderzoek doet binnen het domein van de toegepaste taalkunde en de vertaaltechnologie via een dubbeldoctoraat aan deze twee universiteiten.
Guillaume is lid van de Société française des traducteurs en zetelt in het bestuur van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken waar hij vooral instaat voor de communicatie en de relaties met de opleidingsinstellingen.

Nu aanmelden

Kom naar de conferentie