Vertalers opleiden in een complex taallandschap: Singapore

Op veel plaatsen in de wereld wordt het taallandschap in snel tempo complexer. En in steeds meer grote steden is de taalkundige realiteit superdivers. Hoe gaan vertaalopleidingen daarmee om?

The Value of Language nodigde Dr Lim Beng Soon van de SIM Universiteit in Singapore uit om uit te leggen hoe de vertaalopleiding daar de (ver)taalstudenten voorbereidt op een carrière in het complexe taallandschap van de stadsstaat Singapore.

The Value of Language nodigt de Europese vertaalopleidingen uit om ideeën en inzichten te delen over hoe de (ver)taalopleidingen kunnen inspelen op het snel complexer wordende taallandschap in Europa en op de supertaaldiversiteit in de grootstedelijke gebieden.

Het talige landschap in Singapore is inderdaad complex. Singapore heeft vier officiële talen: Engels, Maleis, Mandarijn en Tamil. Engels is de voertaal, de taal van bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Overheidsinstanties doen alles in het Engels en nemen alleen documenten en aanvragen in ontvangst die in het Engels zijn opgesteld of vertaald. Tot de rechtbank kan men zich alleen met de hulp van een tolk in een andere taal dan het Engels richten. Toch is Mandarijn de taal die het grootste aantal sprekers heeft in Singapore: bijna 50% van de Singaporezen. Maleis wordt gesproken binnen de Maleisische gemeenschap in Singapore: 12% van alle Singaporezen spreekt Maleis als moedertaal. Ongeveer 4% van de Singaporezen spreekt Tamil als moedertaal.

In zijn presentatie brengt Dr Lim Beng Soon het complexe taallandschap in Singapore in kaart en schetst hij de uitdagingen die deze complexiteit meebrengt voor de taal- en vertaalopleidingen in Singapore.

De sleutelwoorden in zijn presentatie zijn ‘elementaire vertaalcompetentie voor een zeer divers publiek’, ‘generieke opleidingsmodules’, ‘brede opleiding’ en ‘schaalvoordelen’.

Dit debat is in het Engels met simultaanvertolking in Frans en Nederlands.

www.unisim.edu.sg

 

(Foto: Gary Tanim)

 

 

Dr. Lim Beng Soon is het hoofd van de Maleise Taal- en Letterkunde aan de SIM Universiteit in Singapore. Zijn belangrijkste onderzoeksdomeinen zijn pragmatiek, met name Maleise en Engelse beleefdheid en gesproken discours, vertaalkunde, contacttalen en toegepaste taalkunde.

Voordat hij aan de slag ging aan de SIM Universiteit was hij hoofddocent aan de Faculteit Talen en Linguïstiek van de Universiteit van Maleisië in Kuala Lumpur. Hij werkte er verschillende jaren als talenspecialist voor het centrum voor regionale talen in Singapore, dat onderdeel is van de organisatie van ministers van onderwijs uit Zuidoost-Azië. Tijdens zijn benoeming bij SEAMEO RELC organiseerde hij cursussen voor taalprofessionals in heel Zuidoost-Azië. Daarvoor was hij docent aan het Nationaal Onderwijsinstituut van de Technische Universiteit van Nanyang in Singapore.

Dr. Lim is lid van de redactieraad van het RELC Journal en medeauteur van de SEAMEO-publicatie over richtlijnen voor het talenonderwijs, samen met Jack C. Richards. Hij is lid van het Talent Advisory Committee van de People’s Association in Singapore en uitvoerend lid van het comité van de Singaporese Associatie voor Toegepaste Taalkunde.

Nu aanmelden

Kom naar de conferentie