Taalmanagement in internationale bedrijven in België: een nodenanalyse

De aanwezigheid van multinationals en het toenemend belang van internationale handel hebben bij bedrijven in België een interne meertaligheid bewerkstelligd. Dit betekent dat niet alle werknemers dezelfde moedertaal delen. Bedrijven willen hierop inspelen door enerzijds meertalige werknemers te rekruteren, en anderzijds een (meertalig) talenbeleid in te voeren om de verschillende taalgroepen binnen het bedrijf te laten samenwerken.

Concrete vragen die bedrijven hebben en waarvoor ze een talenbeleid willen uitstippelen, zijn o.a.:
– wat zijn de noden van mijn bedrijf?
– wat is het wettelijke kader?
– wat is het taalniveau van mijn werknemers (hoe testen? hoe differentiëren?)
– welke opties voor taalmanagement zijn er? En wat zijn de implicaties ervan?

Lieve Vangehuchten en Dieter Vermandere van Universiteit Antwerpen verrichten onderzoek naar taalmanagement in internationale bedrijven. Ze bestuderen momenteel de internationale onderzoeksliteratuur op het gebied van taalmanagement in internationale bedrijven. Daarbij beperken ze zich tot evidence-based en practice-based onderzoek.

In de internationale literatuur zoeken ze antwoorden en suggesties voor oplossingen inzake talenbeleid in meertalige organisaties. Welke evidence-based studies bestaan er? Welke practice-based studies? En hoe kun je suggesties en antwoorden uit internationaal onderzoek extrapoleren naar bedrijven in de Belgische context?

In hun posterpresentatie lichten Lieve Vangehuchten en Dieter Vermandere van Universiteit Antwerpen hun onderzoek toe.

Deze presentatie richt zich tot iedereen die in een meertalige organisatie op een of andere manier betrokken is bij het uitstippelen en uitvoeren van een talenbeleid. The Value of Language nodigt internationale bedrijven uit om mee te debatteren en ervaring en knowhow i.v.m. talenbeleid te delen.

Dieter Vermandere doceert onder meer ‘Language planning and policy’ aan de Universiteit Antwerpen.
Lieve Vangehuchten verricht aan de Universiteit Antwerpen onder meer onderzoek op het gebied van interculturele en meertalige communicatie in een professionele context.

Deze presentatie is in het Nederlands met simultaanvertolking in Frans en Engels.

www.uantwerpen.be

 

(Foto: Fernando Audibert)

Nu aanmelden

Kom naar de conferentie