Laura-Pascale Fontaine de Ghélin is lid van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken en heeft drie opleidingen gevolgd: een licentiaat vertaalkunde met Nederlands en Engels als vreemde talen en Frans als moedertaal (Marie Haps), een master-na-masteropleiding meertalige bedrijfscommunicatie (Universiteit Gent) en een opleiding internationale handel in het kader van het programma ‘Explort’ van het Waals Agentschap voor Export en Buitenlandse Investeringen (België en India).

Na een korte werkervaring in de wereld van de communicatie en public relations werkte Laura meer dan drie jaar als project manager en meer dan vijf jaar als interne vertaalster/revisor voor twee vertaalbureaus. In deze functies was zij verantwoordelijk voor het nakijken en beoordelen van de vertalingen van heel veel vertalers.

In 2014 vestigde zij zich als zelfstandig vertaalster en revisor. Al gauw namen haar activiteiten een hoge vlucht en dus besloot zij amper anderhalf jaar later haar eigen vennootschap op te richten: Fontaine de Mots S-BVBA.

Fontaine de Mots S-BVBA biedt in samenwerking met zorgvuldig geselecteerde partners vertaal- en revisiediensten naar het Frans, Nederlands en Engels aan.

De klanten van het bedrijf zijn gevestigd in de Europese Unie (België, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Ierland…) maar ook in Zwitserland en de Verenigde Staten.

www.fontainedemots.be