Amongst Translators is een coöperatie van onafhankelijke vertalers en revisors. Als coöperatie streeft Amongst Translators naar eerlijke handel, diversiteit en gelijkheid, met extra aandacht voor het welzijn op het werk en milieubewust ondernemen.

Naar het voorbeeld van het groeiend aantal coöperaties verspreid over de wereld, wil Amongst Translators vakmensen de mogelijkheid bieden vakwerk te leveren tegen een faire prijs.

Geen passie voor talen zonder interesse voor andere culturen; talige en culturele diversiteit zijn bij Amongst Translators vanzelfsprekend. De coöperatie biedt de klant niet alleen gepassioneerde moedertaalsprekers maar ook toegang tot een zeer diverse culturele expertise.

Iedereen die meewerkt aan dit initiatief wordt op dezelfde manier vergoed en iedereen factureert ook zelf aan de klant. De prijzen worden duidelijk vermeld op de website.

www.amongsttranslators.be